მართვის მოწმობის კატეგორიები

მოტოციკლი

თეორიის ჩაბარების გარეშე, პირდაპირ პრაქტიკაზე დაიშვებიან:

B, B1, A1 ან ტრამვაის კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე პირები

მოწმობა გაიცემა:

24 წლის ასაკიდან (ან — 21 წლიდან, თუ მინიმუმ 2 წელია, რაც ფლობს A1 კატეგორიას)

მსუბუქი მოტოციკლი

ძრავის მუშა მოცულობაა:

მაქსიმუმ 125 სმ3

მაქსიმალური სიმძლავრეა:

11 კვტ

მოწმობა გაიცემა:

17 წლის ასაკიდან