პაკეტები

გლდანის ფილიალი:

A category

ვარკეთილის ფილიალი:

T, S category

გლდანის ფილიალი:

Honda_CBF125-644x362

ვარკეთილის ფილიალი:

b2

გლდანის ფილიალი

პრაქტიკული გაკვეთილები მიმდინარეობს შკოდა ფაბიას ოელია ავტომანქანაზე.

პრაქტიკული გაკვეთილის ხანგძლივობა 45 წუთი.

100 ₾
 • თეორიის სრული კურსი
 • 5 პრაქტიკული მეცადინეობა

  მექანიკაზე
110 ₾
 • თეორიის სრული კურსი
 • 3 პრაქტიკული მეცადინეობა

  ავტომატიკაზე

მხოლოდ თეორია


50 ₾
 •  

მხოლოდ პრაქტიკა

მექანიკა
15 ₾
 •  

მხოლოდ პრაქტიკა

ავტომატიკა
20 ₾
 •